Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie roczne z działalności 2019

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie roczne z dzialalnosci 2018

Sprawozdanie finansowe2017

Sprawozdanie roczne z dzialalnosci2017

sprawozdanie finansowe 2016

sprawozdanie roczne z dzialalnosci 2016

sprawozdanie_finansowe_2015

sprawozdanie   z_dzialalnosci_2015

sprawozdanie finansowe 2014

sprawozdanie_z_dzialalnosci 2014

sprawozdanie z dzialaności i finansowe 2013

sprawozdanie z dzialaności i finansowe 2012