Cele

Fundacja „Kreatywna Edukacja” powstała w 2011 i jej głównym celem jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowy Dwór Gdański i okolic.

Chcemy pomagać w rozwoju dzieci uzdolnionych, kładziemy nacisk na nowatorskie metody nauczania. Chcemy stwarzać możliwości do odkrywania talentów, zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy. Chcemy też angażować dzieci w życie lokalne, uczyć ich właściwych postaw społecznych i wrażliwości na potrzeby innych, kształcąc być może w ten sposób przyszłych liderów naszej lokalnej społeczności.

Nasze cele statutowe:
– Wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i społecznej.
– Wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii.
– Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Dla realizacji naszych celów stworzyliśmy program grantowy „Lekcja pomysłem”, który kierujemy do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie miasta Nowy Dwór Gdański. Chcemy w ten sposób wspierać finansowo lub rzeczowo ciekawe inicjatywy podejmowane przez nauczycieli, którzy pragną pobudzać dzieci do odkrywania i rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

Naszym „Programem stypendialnym” chcemy wspierać i doceniać osiągnięcia szczególnie uzdolnionych uczniów.
Zachęcamy do współpracy nauczycieli pracujących na terenie miasta Nowy Dwór Gdański i okolic.

Liczymy też na aktywność i wsparcie rodziców.